Živnostenský list, zasielateľstvo Sken 1 odborná spôsobilosť na taxislužbu odborná spôsobilosť na medzinárodnú a vnútroštátnu dopravu IČO , IČ DPH0002 IČO , IČ DPH0001 Certifikát bezpečnostného poradcu ADR certificate of insurance

Výpis z ORSR k 14.1.2015

Všeobecné zasielateľské podmienky ZLZSR

Rozhodnutie okresného úradu BA

Povolenie nákl. dopravy

Prepravny poriadok Freight consulting s.r.o.

Licencia spoločenstva

Fiata Diploma ceritifikát

Certifikát