Spoločnosť Freight Consulting s.r.o. bola založená v r.2013 v Bratislave, ako  reakcia na získané skúsenosti a poznatky v oblasti dopravy a logistiky, s ktorými sa  chce spoločnosť podeliť so svojimi zákazníkmi. Primárnou činnosťou spoločnosti  tvorí medzinárodná nákladná doprava a zasielateľstvo v spojení s konzultačnými  a poradenskými službami v oblasti dopravy a logistiky.

Budovanie mena spoločnosti sme postavili na profesionalite  ľudí vykonávajúcich  zasielateľskú činnosť s dlhoročnou skúsenosťou, ktorí musia byť odborníci v odbore,  ale predovšetkým ľudia, ktorí sú zodpovední a spoľahliví a tak sa stavajú aj k svojej  práci.

Zákazníci spoločnosti sú prevažne zo štátov Slovenska, Poľska, Holandska, Belgicka,  Nemecka, Talianska, Ukrajiny, Ruska  a výnimočne aj z iných štátov.

Garanciou kvality poskytovaných služieb je odbornosť, pravidelné odborné školenie  zamerané na vzdelávanie v doprave a logistike.

Predstavitelia spoločnosti sa v pravidelných intervaloch zúčastňujú odborných  školení, kde sa oboznamujú s novými predpismi.

Spoločnosť má vybudovaný a zavedený systém riadenia kvality upravujúci  požiadavky na organizáciu a riadenie všetkých činností spojených s kvalitou. Tento  systém musí poskytnúť kvalitu služieb na úrovni, ktorá zabezpečí uspokojovanie  potrieb našich klientov.

Primárnou a dlhodobou orientáciou Freight consulting s.r.o. je poskytovanie  kvalitných služieb v oblasti dopravy a logistiky. Spájame znalosti z dopravy a logistiky  do komplexných riešení pre našich klientov a hľadáme cesty ako pomocou  vedomostí z dopravy pomôcť klientom realizovať ich ciele. Sme schopní nielen  pretransformovať požiadavky klientov, ale vieme i pomôcť nastaviť, optimalizovať a  zefektívniť procesy.