V rámci cestnej medzinárodnej dopravy ponúkame naším klientom tieto služby:

celovozové zásielky
kuriérsky servis
dokládkový servis
zberná služba
prepravy v rámci EU/ prepravy do tretích štátov
prepravy nebezpečného tovaru podľa ADR
prepravy pod kontrolovateľnou teplotou
expresné prepravy
nadmerné a nadrozmerné prepravy
prepravy podľa dohody ATP
poistenie zásielok ALL RISK

Spoločnosť Freight Consulting s.r.o. sa špecializuje najmä na medzinárodnú prepravu vlastnými vozidlami, ale zaoberá sa aj vnútroštátnou prepravou a špedíciou. V súčasnosti sa orientuje predovšetkým na oblasť Európy. K hlavným destináciam patrí Nemecko, Holandsko, Belgicko, Luxembursko, Francúzsko a Rakúsko. K častým prepravám patria aj prepravy z európskej únie smerujúce na Ukrajinu. Disponujeme povoleniami CEMT, ktoré nám umožňujú vykonávanie prepráv do tretích krajín (t.j. mimo európskej únie)

P1050790