Pre našich klientov ponúkame tieto služby v oblasti colných služieb:

ručenie za colný
spracovanie dovozných/vývozných dokladov T1/T2 JCD
zastupovanie klientov v colnom konaní priamym/nepriamym zastupovaním
neutralizácia dokladov v slobodnom colnom pásme

Naša spoločnosť Freight Consulting s.r.o. ponúka svojim klientom spracovanie dovozných a vývozných dokladov, ako aj iné služby v oblasti colných služieb. Starostlivosť o zákazníka je pre našu spoločnosť prvoradá a preto si dávame záležať na každej prepravovanej zásielke. Naša spoločnosť kvalitou našich služieb spĺňa kritéria každého klienta, preto neváhajte využiť naše služby.

normal_glowna_a00f41fc6a86378e1a8592f8584ca65b