Ponuka logistických služieb spoločnosti Freight Consulting s.r.o. :

dlhodobé/ krátkodobé skladovanie
paletizovanie zásielok
služby colných skladov
prebalovanie zásielok
copacking
inventúra
inšpekcia / evidencia a kontrola zásielok
vystavovanie sprievodných dokladov
neutralizácia dokladov

V oblasti poskytovania Logistických služieb máme dlhoročné skúsenosti smerujúce k ustavičnému zlepšovaniu a modernizácii poskytovaných služieb pre našich zákazníkov. V spolupráci s našim logistickým tímom vám na požiadanie radi spracujeme komplexné riešenie logistického projektu pre vašu firmu.

Divízia „logistických služieb“ zastrešuje logistické centrá pre významných zákazníkov na rôznych miestach v Nemecku, Českej Republike a Slovensku.

logistic