Toto je naša ponuka služieb nákladnej železničnej dopravy:

celovozňové zásielky
kontejnerové zásielky
prepravy v ucelených vlakoch skupinách vozňov jednotlivých vozňoch
prekladanie vozňov a kontajnerov pri zmene rozchodu
vystavovanie sprievodných dokladov
zvoz a rozvoz na z /do terminálu
prepravy v exporte / importe do štátov SNŠ
prepravy nebezpečného tovaru podľa dohody RID
sledovanie pohybu zásielok
poistenie zásielok ALL RISK

V oblasti železničnej nákladnej dopravy obsahuje naše produktové portfólio riešenie pre veľkých, národných dopravcov, ako aj pre menších, súkromných dopravcov. Informačné systémy z tejto oblasti umožňujú dispečerské riadenie vlakovej dopravy, plánovanie obehu vozňov a personálu, plánovanie vlakotvorných procesov alebo centrálne riadenú vlečkovou agendu. Ďalšie riešenia, napr. aktualizovaná informačná databanka alebo digitálne mapové podklady, môžu byť používané všetkými dopravcami, železničnými prepravcami alebo špeditérmi.

učžýáčť