Konzultačné služby:

• Nakladanie a upevňovanie nákladu v cestnej doprave

• Práca vodičov nákladných automobilov AETR

• Používanie tachografov

• INCOTERMS 2010

• Bezpečnostné poradenstvo v oblasti nebezpečných vecí ADR

• Postup získavania oprávnenia na podnikanie v zasielateľstve a medzinárodnej nákladnej doprave

• Návrh zasielateľskej zmluvy a ostatných zasielateľských zmlúv

• Poistenie v zasielateľstve

• Poistenie v nákladnej cestnej doprave

• Poradenská činnosť v doprave / kalkulácia prepravných , skladovacích a manipulačných nákladov/.

• Konzultačná činnosť pri tvorbe textu na webe so zameraním na dopravu a logistiku

• Poradenstvo a služby pre dopravcov

·         Vypracovanie prepravného poriadku

·         Označenie vozidla obchodným menom / vyhotovenie tlače na vozidlá/

·         Zabezpečenie odstavných plôch a plôch pre skladovanie

·         Zabezpečenie potrebných dokladov v každom vozidle

·         Konzultácie v súvislosti s poistením zodpovednosti dopravcu

·         Zabezpečovanie služby v súvislosti s technickou kontrolou vozidiel: STK, EK,

·         Overovanie tachografu

 

Predaj a podpora :

• Predaj a zakladanie čistých spoločností s predmetom podnikania „zasielateľstvo“

• Predaj a zakladanie čistých spoločností s predmetom podnikania „vnútroštátna a medzinárodná doprava“

• Predaj a zakladanie čistých spoločností s predmetom podnikania „taxi služba“

• Prihlasovanie ťahačov a návesov na Slovensku

• Zabezpečenie STK a EK pre nákladné vozidlá

• Vyhľadávanie vodičov

• Vyhľadávanie dispečerov a disponentov

• Asistencia pri rokovania s poisťovňami

• Asistencia pri získavaní povolenia „EUROPSKE HOSPODARSKE SPOLOCENSTVO“

• Asistencia pri získavaní „povolenia nákladnej/ osobnej dopravy“

• Asistencia pri žiadosti o prepravné povolenie CEMT

 

Paletové hospodárstvo

• Výroba a predaj nových EUR paliet

• Predaj starších EUR paliet

• Opravy paliet

• Výroba a predaj tepelne ošetrených drevených výrobkov IPPC

• Vydanie certifikátu IPPC k dreveným výrobkom

• Výroba drevených výrobkov na mieru

• Balenie zásielok do drevených boxov priamo u klienta

• Dodanie drevených výrobkov priamo ku klientovi

• Likvidácia poškodených paliet