Bonus z dosiahnutého ročného obratu

Spoločnosť Freight consulting s.r.o. poskytuje spätné bonusy z obratu za kalendárny rok na základe dosiahnutých obratových intervalov, ktorým prislúchajú percentá z obratu. Bonus je poskytnutý na základe prílohy k rámcovej zmluve, v ktorej je dohodnuté, že bonus bude poskytnutý spätne po skončení kalendárneho roka. Našim zákazníkom poskytujeme spätné bonusy od ročného obratu 500 000,-€ na prepravách vnútroštátnych , medzinárodných , skladovaní , logistických službách.  Obratovú položku je možné kumulovať v rámci „matky“ spoločnosti a jej dcérskych spoločností. Tento druh spolupráce musí byť podložený zmluvou o spolupráci , kde naša spoločnosť je výhradným dopravcom v danej spoločnosti na dohodnutú prácu. Rovnako sa na ňu viažu aj minimálne ročné obraty na prepravách. Ročný obratový bonus je vystavený k 31.12. daného kalendárneho roku.  

Ročný bonus z obratu predstavuje tzv. odmenu za dôveru a spoluprácu v danom roku, kde si zákazník môže veľmi ľahko zrátať koľko peňazí sa mu vráti za dôveru späť do firmy formou finančných prostriedkov.

Tento typ výhody sme sa rozhodli zaviesť začiatkom roka 2019 ako podporný nástroj predaja, kedy si veľmi rýchlo našiel pozornosť novej klientely.

Obľúbené odvetvia, ktoré využívajú tieto výhody: Automobilový priemysel, Strojárenský priemysel, Hutnícky priemysel, Stavebníctvo, Veľkoobchod s elektronikou, Distribúcia drogérie, Výrobné spoločnosti, Výroba plastov a obalov, Výroba papiera .

V prípade záujmu možnej spolupráce pri dosiahnutí ročného spätného bonusu za medzinárodnú prepravu a prípadne iné prepravy ma neváhajte kontaktovať na adrese  director@freightconsulting.sk , alebo telefonicky :  +421 911 313 253 .


Bonus z dosiahnutého ročného obratu

Zoznam noviniek