Certifikácia ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018

Naša spoločnosť Freight consulting s.r.o. , je ku dňu 07. Augusta 2020 držiteľom certifikátov ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018.

Keďže prioritou našej práce sú spokojní zákazníci a kvalitné služby, nie je prekvapením, že aj ISO CONSULT Slovakia, s.r.o., potvrdilo naše  pevné postavenie na trhu získaním certifikátov ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018

Udeleniu certifikátov predchádzala tvrdá príprava a práca našich zamestnancov, ktorá samozrejme nebola zbytočná a k  7. augustu 2020 získala spoločnosti Freight consulting s.r.o. , certifikát  za 

  • ISO 45001:2018 -Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  • ISO  14001:2015 - Systém environmentálneho managementu
  • ISO 9001:2015 - Systém manažérstva kvality

Získanie týchto certifikátov nás zaväzuje k udržiavaniu efektívneho systému manažérstva v našej spoločnosti a dáva priestor na ďalšie zlepšovanie nami ponúkaných produktov a služieb.


Certifikácia ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018

Zoznam noviniek