Cestná doprava

Naša spoločnosť sa špecializuje najmä na cestnú nákladnú dopravu. Zaoberáme sa medzinárodnou prepravou vlastnými vozidlami, ale taktiež aj vnútroštátnou prepravou a špedíciou. Našou najsilnejšou stránkou je medzinárodná cestná doprava. Výhodou cestnej dopravy je predovšetkým vysoká dostupnosť zabezpečená hustou cestnou infraštruktúrou. Je možné realizovať cestné prepravy takmer na ktoromkoľvek mieste na planéte. Aj tam kde nevedie železničná trať a nie je tam prístup k moru je možné realizovať cestnú dopravu. K hlavným destináciám patria krajiny Európskej únie. Disponujeme povoleniami CEMT, ktoré umožňujú vykonávať prepravy aj mimo Európskej únie. K najčastejšie realizovaným patria prepravy z / do Talianska, Španielska, Francúzska, Švédska, Nemecka, Grécka, Fínska, ...

Kamiónová preprava v krajinách Strednej Európy, ako Česko, Lichtenštajnsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko, Švajčiarsko.  Vo východnej  časti  Európy  Bielorusko, Moldavsko, Rumunsko, Rusko, Ukrajina.   V Severnej Európe v krajinách, ako Fínsko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Litva, Lotyšsko, Švédsko . Štáty Južnej Európy Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Čierna Hora, Grécko, Chorvátsko, Malta, Portugalsko, Srbsko, Španielsko, Taliansko, Vatikán.  A na koniec v Západnej Európe Belgicko, Francúzsko,  Holandsko, Írsko, Luxembursko, Monako.

Celokamiónové prepravy (FTL)

 • Vhodné pre väčšie zásielky zaberajúce celý kamión.
 • Ak máte požiadavku, aby sa nemanipulovalo s tovarom, tak tento typ prepravy je najvhodnejší.
 • Najmenej časovo náročný typ prepravy. Zásielka ide priamo z miesta vyzdvihnutia na miesto doručenia.
 • Vyberieme na vašu prepravu auto presne podľa vašich požiadaviek.
 

Dokládkový servis (LTL)

 • Vhodný pre menšie zásielky nezaberajúce celý kamión.
 • Klient nemusí platiť za celý kamión, len za alikvotnú časť.
 • Zameriavame sa na prepravné množstvo od 1 palety po nadrozmerné zásielky.
 • V porovnaní so zbernou službou je dokládkový servis menej časovo náročný. Nedochádza ku kompletizácii zásielok.
 • Počas prepravy zabezpečujeme profesionálnu manipuláciu s tovarom.
 

Zberná služba

 • Vhodná pre zásielky od jedného klienta smerujúce do viacerých destinácií.
 • Tovar u vás vyzdvihneme, skompletizujeme a doručíme na dohodnuté mieste.
 • Zásielky kompletizuje tím profesionálov, tým sa minimalizuje poškodenie tovaru.
 

Ostatné prepravy

 • Prepravy nebezpečného tovaru podľa ADR.
 • Prepravy pod kontrolovateľnou teplotou.
 • Expresné prepravy - do 48h.
 • Nadmerné a nadrozmerné prepravy.
 • Prepravy podľa dohody ATP.