Colné služby

V oblasti colných služieb sa na nás môžete spoľahnúť pri spracovaní dovozných a vývozných dokladov a iných colných služieb.

Import tovaru z tretích krajín

 • Vypíšeme za vás všetky tlačivá potrebné v importnom colnom konaní.
 • Vystavíme vám importné colné doklady JCD a JCDd.
 • Zastúpime vás v colnom konaní priamym / nepriamym zastupovaním.
 • Vykonávame ručenie za colný dlh.
 

Export tovaru z tretích krajín

 • Vypíšeme za vás všetky tlačivá potrebné v exportnom colnom konaní.
 • Spracujeme vám exportné colné doklady T1 / T2.
 • Vybavíme vám ATA karnet na dočasný dovoz tovaru do tretích krajín bez cla.
 • Vybavíme vám TIR karnet využívaný pri preprave tovaru cestnou dopravou.
 

Ostatné colné služby

 • Colný deklarant našej spoločnosti vás bude informovať o všetkých pohyboch zásielky.
 • Informujeme vás o všetkých náležitostiach potrebných v rámci colného konania.
 • Neutralizácie dokladov v slobodnom colnom pásme.
 • Vykonávame všetky colné operácie potrebné pri exporte / importe tovaru.