Colné služby

V oblasti colných služieb sa na nás môžete spoľahnúť pri spracovaní dovozných a vývozných dokladov a iných colných služieb. Každého nášho klienta posudzujeme individuálne a na základe jeho potrieb sa snažíme nájsť čo najlepšie služby, ktoré poskytneme v našich komplexných colných službách. Vybavíme za vás všetky administratívne položky potrebné pri importe či exporte tovaru do tretích krajín. Roky skúseností, pravidelné školenia a profesionálny prístup zabezpečujú kvalitné služby.

Komplexné colno-deklaračné služby, ktoré Vám ponúkame:

 • ručenie za colný dlh, podľa colného kódexu po dobu 10 dní
 • daňové poradenstvo aj pri colnom poradenstve 
 • zabezpečenie hlásení pre Intrastat - SK 
 • spracovanie všetkých dokladov a taktiež zastupovanie našich klientov        

Import tovaru z tretích krajín

 • Vypíšeme za vás všetky tlačivá potrebné v importnom colnom konaní.
 • Vystavíme vám importné colné doklady JCD a JCDd.
 • Zastúpime vás v colnom konaní priamym / nepriamym zastupovaním.
 • Vykonávame ručenie za colný dlh.
 

Export tovaru z tretích krajín

 • Vypíšeme za vás všetky tlačivá potrebné v exportnom colnom konaní.
 • Spracujeme vám exportné colné doklady T1 / T2.
 • Vybavíme vám ATA karnet na dočasný dovoz tovaru do tretích krajín bez cla.
 • Vybavíme vám TIR karnet využívaný pri preprave tovaru cestnou dopravou.
 

Ostatné colné služby

 • Colný deklarant našej spoločnosti vás bude informovať o všetkých pohyboch zásielky.
 • Informujeme vás o všetkých náležitostiach potrebných v rámci colného konania.
 • Neutralizácie dokladov v slobodnom colnom pásme.
 • Vykonávame všetky colné operácie potrebné pri exporte / importe tovaru.