FAQ

V našom prípade ako jedna z mála dopravných spoločností máme skúsenosti s prepravami do krajín ako Irán, Irak, Sýria, Albánsko, Ukrajina, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Turecko a podobne. Mnohokrát pri takto náročných krajinách bola potrebná naša osobná účasť riadiaceho pracovníka v danej krajine, keďže išlo o mimoriadne prepravy sledované verejnosťou.

Operatíva našej spoločnosti má dva hlavné smery a to oddelenie nákladnej dopravy (disponenti sa vyslovene venujú vyťažovaniu vlastného vozového parku) a oddelenie špedície, ktorá slúži pre prípad obsadenosti vlastných vozidiel, kde spolupracujeme výhradne s preverenými dodávateľmi.

Naša produkcia v oblasti nákladnej dopravy predstavuje 55% produkcie vlastnými vozidlami rôzneho charakteru, či už sa bavíme o celovozových zásielkach alebo dokládkovým spôsobom, kde vieme vyzberať 4-6 zákazníkov rovnakého smeru.

Náš vozový park disponuje predovšetkým návesovými súprava typu MEGA, tandemovými súpravami typu MEGA, tieto vozidlá sú v prevedení klasická MEGA, alebo možnosť dvojpodlažného návesu (doubledecker). Vozový park dopĺňajú vozidlá s hydraulickým čelom s možnosťou uložiť 18 europaliet s nosnosťou do 5,5 tony.

Jednoduchšia by bola odpoveď, akú prepravu nevieme zabezpečiť špedične. Každopádne naši dispečeri sa zaoberajú požiadavkami našich zákazníkov v rámci rôznych destinácií Európy od jednej palety s váhou od 100 kg až po ucelené zásielky štandardných kamiónov. Samozrejme, že niekedy robíme aj prepravy nadmerného a nadrozmerného nákladu, kde sa bavíme, keď sa môžeme realizovať na komplikovanejšom projekte.  

V prípade realizácie akejkoľvek prepravy tovar poisťujeme. V prípade, že prepravu vykonávame v rámci našich nákladných vozidiel, tak tovar je krytý poistením CMR. V prípade, že prepravu realizujeme zasielateľským (špedičným) spôsobom, tak vzniknutá škoda je krytá našim poistením zodpovednosti za škodu zasielateľa + poistením CMR subdodávateľa služby.

Ide o špecifické poistenie zásielok, kedy prepravované zásielky majú veľmi vysokú hodnotu / zároveň nízku váhu, kde by mohlo nastať, že poistenie CMR by nebolo postačujúce. Ďalšia možnosť je, že zákazník si dá toto poistenie pre ,,kľudné spanie“ napríklad v prípade prepravy elektroniky, alebo drahých strojov.

Poznáme problematiku, ale v súčasnosti preprava zvierat nie je smer, ktorým by sme sa chceli uberať.

Nechceme sa hrať na firmu, ktorá vie a robí všetko v oblasti dopravy. Kuriérske služby nie je odvetvie, kde by sme mohli konkurovať. Každopádne z času na čas príde od zákazníka požiadavka, kedy žiada doručiť malú zásielku na miesto určenia „ihneď“. V tom prípade aj túto zásielku zoberieme a doručíme expresne.

Regulárny dopyt býva od zákazníka od 1 palety, váha cca od 100kg na medzinárodnej  doprave. Nemáme obmedzenia vo váhe, tvaroch, rozmeroch, počtu kusov, čo nám dáva konkurenčnú výhodu.

Z pravidla každé valníkové vozidlo do 12 ton (celková váha) má na korbe vozidla nízkozdvižný paletový vozík, ktorý pomáha prostredníctvom hydraulického čela ľahšiu manipuláciu a zároveň doručenie zákazníkovi, ktorý nedisponuje manipulačnou technikou, alebo nemá nakladaciu / vykladaciu rampu.

Podiel prepráv je približne 15% z celkového objemu prepráv. Máme bohaté skúsenosti s destináciami v rámci Európy, ktoré zároveň nie sú súčasťou Európskej Únie. 

Toto sa snažíme dodržiavať ak je to možné. Ak sa so zákazníkom dohodneme na cene za konkrétnu destináciu  a prepravy sú opakujúce kladieme si za prioritu zákazníkovi držať cenu v akej bol spokojný. 

Samozrejme, naši dispečeri sú zákazníkom k službám, čiže na požiadanie informujeme zákazníka o vyzdvihnutí zásielky, priebehu prepravy a predpokladanom doručení. Uvádzame „na požiadanie“, lebo máme zákazníkov, ktorí tým, že nám zadajú prepravu a vopred stanovia podmienky berú tento proces ako vybavenú vec.

Snažíme sa cross-dock nevyužívať, ak to nie je nevyhnutné. Vysvetlíme: naši zákazníci vedia, že čím viac manipulácie, tým väčšia šanca poškodenia tovaru alebo obalu. Pre túto skutočnosť si volia nás, ako nadnárodné spoločnosti, ktoré tovar medzi odosielateľom a príjemcom  preložia na štyroch cross-dock centrách. Kedy si to situácia vyžaduje ? Ak preprava je realizovaná v dokládke a situačné položenie odosielateľa, alebo príjemcu nie je spôsobilé napríklad na návesovú súpravu. Vtedy riešime vyzdvihnutie, alebo doručenie menšími vozidlami, v prípade potreby vozidlami s hydraulickým čelom.

Majiteľ spoločnosti Freight consulting s.r.o vyrástol na tomto type prepráv a pokladá nadmerné a nadrozmerné prepravy na jeho srdcovú záležitosť.

Na jednej strane áno, na druhej strane nie. Všeobecné tabuľkové cenníky nemáme. Naše zákaznícke spektrum je rôznorodé. Nie je možné zostaviť jeden všeobecný cenník. Niektorí zákazníci majú tovar na euro paletách, iní zasa na paletách neštandardných rozmerov, ďalšia skupina sú prefabrikáty, oceľové konštrukcie a podobne.

Medzi naše cieľovú skupinu patria predovšetkým výrobné a obchodné spoločnosti, ktoré majú export do zahraničia. Rovnako aj zákazníci, ktorí následne robia maloobchod majú zasa import prevažne zo zahraničia vo forme polotovarov.

Tieto vozidlá, ktorými disponujeme predstavujú veľkú konkurenčnú výhodu. V našom vozom parku máme vozidlá s užitočnou hmotnosťou do 6 ton, ktoré používame ako pri rozvoze v rámci Bratislavy v rádiuse do 150 km , tak niektoré vozidlá sú určené na medzinárodnú dopravu, kde povaha materiálu si vyžaduje hydraulické čelo na nakládke alebo vykládke. Môžeme povedať, že disponujeme aj vozidlami, ktoré nemajú konkurenciu či na Slovensku alebo v Českej republike a to sú tandemové súpravy typu MEGA, ktoré majú za valníkom sklopné hydraulické čelo s nosnosťou 2 tony. Je to unikát na Slovensku.

Túto službu berieme ako samozrejmosť, ak si to zákazník vyžaduje od našej spoločnosti. Pravdu povediac častejšie vyžaduje naše služby s colným odbavením pri exporte, ako asistenciu v cieľovej destinácii.

K tomu, aby naša operatíva mohla spracovať cenovú ponuku pre zákazníka potrebujeme vždy čo najpresnejšie informácie o mieste nakladania a vykladania, celkovej hmotnosti tovaru, počet a rozmer paliet. V prípade možnosti je dobré uviesť termín nakládky a požadovaný termín vyloženia, čo častokrát zohráva úlohu v cene.

Na požiadavku zákazníka túto službu dočasného skladovania ponúkame. Logistika nie je našou primárnou službou, ale disponujeme aj skladmi , ktoré nám slúžia na dočasné skladovanie.

Expresné prepravy v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave používame. Kedy noc a deň býva dosť napätá, keďže v týchto prepravách súperíme s časom.

Je to osvedčená stratégia spoločnosti, že zákazník vie oceniť, ak pri spolupráci má stále jednu a tú istú kontaktnú osobu, ktorá pozná jeho business, pozná jeho požiadavky a nároky.

Všetky požiadavky na prepravu by mali byť písomne, aby nedošlo k nedorozumeniam a výslednej cene za dopravu. Vaše dopyty môžete smerovať na všeobecný mail transport@freightconsulting.sk, kde si naši kolegovia preberajú tieto požiadavky pod kontrolou hlavného manažéra dopravy.

Držíme sa zásady „co je psáno to je dáno“ , toto v našej firme platí nie len na oddelení operatívy, ale pri každom riešení problému na ktorejkoľvek úrovni hierarchie firmy.

Samozrejme je to možné, ale v prípade prepravy, ktorá má 1500 kilometrov od miesta naloženia po miesto doručenia, vieme poskytnúť predpokladaný čas doručenia. Doprava je špecifická tým, že nič nie je isté. Termín doručenia môže ovplyvniť napríklad dopravná nehoda, alebo kontroly na hraničných priechodoch.

Ak je to nevyhnutné, tak áno. Odporúčame komunikovať cez naše kontaktné osoby, ktoré vedia preveriť vozidlo z pohodlia kancelárie cez inteligentné informačné systémy vo vozidlách. Vodič by sa mal sústrediť predovšetkým na jazdu.

Všetky naše vozidlá sú vybavené GPS, kde vidíme jeho aktuálnu polohu , stav jeho jazdného výkonu, alebo doby povinného odpočinku.

Medzi naše najsilnejšie destinácie výkonnostne patrí Taliansko, následne Španielsko a Portugalskom. Ostatným destináciám patrí menší podiel objemu prepráv. Pri týchto silných destináciách môžeme podotknúť, že prepravy sú z pravidla riešené našim vozovým parkom.