Freight consulting s.r.o. v spolupráci s prístavom Koper v Slovinsku

Naša spoločnosť Fright consulting s.r.o. v septembri nadviazala spoluprácu s prístavom Koper (Slovinsko) , kde rozšírila svoje možnosti a pôsobenie v oblasti námornej dopravy prostredníctvom ucelených kontajnerov (FCL) a čiastkových kontajnerov (LCL).

Prístav Koper má výrazný vplyv na medzinárodný obchod medzi Európou a Áziou pri vývoze a dovoze. Je samozrejmosťou, že Ázia v importe je silnejšia nad Európou.

Freight consulting s.r.o. v spolupráci s prístavom Koper v Slovinsku
Novinky / Fright consulting s.r.o. v spolupráci s prístavom Koper v Slovinsku - foto
Novinky / Fright consulting s.r.o. v spolupráci s prístavom Koper v Slovinsku - foto
Novinky / Fright consulting s.r.o. v spolupráci s prístavom Koper v Slovinsku - foto

Zoznam noviniek