Humanitárna pomoc - spoľahlivý partner

Hľadáte spoľahlivého partnera pri humanitárnych prepravách ?

SME TO MY.......FREIGHT CONSULTING S.R.O.

Kde sme boli v rámci humanitárnej pomoci?

 • Humanitárna pomoc - Ukrajina – vojnový konflikt
 • Humanitárna pomoc cez Rusko
 • Humanitárna pomoc - Ukrajina – ( zakázané zóny pred rokom 2021)
 • Humanitárna pomoc - Uzbekistan
 • Humanitárna pomoc - Kazachstan
 • Humanitárna pomoc – Irak letisko Erbil
 • Humanitárna pomoc - Irán
 • Humanitárna pomoc – Afganistan (škola Mazar-i-Sharif )
 • Humanitárna pomoc – Bosna a Hercegorivina  ( Sarajevo , Čajčice, Mostar, Gorazde, Banja Luka, Biháč)
 • Humanitárna pomoc – Albánsko – Tirana
 • Humanitárna pomoc – Peru prístav
 • Humanitárna pomoc – Afrika / Rwanda , Kenya/
 • Humanitárna pomoc – Grécko /Atény/
 • Humanitárna pomoc – Chorvátsko
 • Humanitárna pomoc – Litva / Vilnius/
 • Humanitárna pomoc – Čierna Hora
 • Humanitárna pomoc – Srbsko
 • Humanitárna pomoc – Sýria
 • Humanitárna pomoc – Lebanon

Do všetkých krajín sme sa vybrali osobne a úspešne zrealizovali humanitárnu pomoc spolu s celou administratívou a colnými službami.


Humanitárna pomoc - spoľahlivý partner
Preprava vakcín ASTRA ZENECA do Afriky ( Rwanda , Kenya)
Preprava vakcín ASTRA ZENECA do Afriky ( Rwanda , Kenya)
Preprava vakcín ASTRA ZENECA do Afriky ( Rwanda , Kenya)
Preprava vakcín ASTRA ZENECA do Afriky ( Rwanda , Kenya)
Preprava vakcín ASTRA ZENECA do Afriky ( Rwanda , Kenya)
Preprava vakcín ASTRA ZENECA do Afriky ( Rwanda , Kenya)
Preprava vakcín ASTRA ZENECA do Afriky ( Rwanda , Kenya)
Preprava vakcín ASTRA ZENECA do Afriky ( Rwanda , Kenya)
Preprava vakcín ASTRA ZENECA do Afriky ( Rwanda , Kenya)
Preprava vakcín ASTRA ZENECA do Afriky ( Rwanda , Kenya)
Preprava vakcín ASTRA ZENECA do Afriky ( Rwanda , Kenya)
Preprava vakcín ASTRA ZENECA do Afriky ( Rwanda , Kenya)
Preprava vakcín ASTRA ZENECA do Afriky ( Rwanda , Kenya)
Preprava vakcín ASTRA ZENECA do Afriky ( Rwanda , Kenya)
Preprava vakcín ASTRA ZENECA do Afriky ( Rwanda , Kenya)
Preprava vakcín ASTRA ZENECA do Afriky ( Rwanda , Kenya)
Preprava vakcín ASTRA ZENECA do Afriky ( Rwanda , Kenya)
Preprava vakcín ASTRA ZENECA do Afriky ( Rwanda , Kenya)
Preprava vakcín ASTRA ZENECA do Afriky ( Rwanda , Kenya)

Zoznam noviniek