Námorná doprava

Nižšie náklady na prepravu, možnosť kusovej aj celokontajnerovej zásielky.

Poskytujeme komplexné služby od vyzdvihnutia cez správu dokumentov a colné prejednanie až po dekonsolidáciu a konečné doručenie.

Námorná doprava

Zoznam noviniek