O spoločnosti

Spoločnosť Freight consulting s.r.o. bola založená v roku 2013 v Bratislave, ako reakcia na získané skúsenosti a poznatky v oblasti dopravy a logistiky, s ktorými sa chce spoločnosť podeliť so svojimi zákazníkmi. Primárnu činnosť spoločnosti tvorí medzinárodná nákladná doprava a zasielateľstvo v spojení s konzultačnými v oblasti dopravy a logistiky.

Prepravná spoločnosť Freight consulting  s.r.o. je dopravná a špedičná spoločnosť v Bratislave, ktorá poskytuje prepravné / špedičné  služby v oblasti prepravy tovarov vo vnútroštátnej ( prepravy v SR, niekedy nazývaná ako tuzemská preprava) a medzinárodnej dopravy (Európska únia + prepravy do „tretích krajín“) a špedície (nákladná doprava: cestná, železničná, námorná, letecká, kombinovaná ).

Naša prepravná spoločnosť poskytuje celovozové zásielky označované ako FTL ( full to load) , alebo čiastkové / dokládky ako LTL ( Less to load) v režime export / import, ktoré realizujeme našou kamiónovou prepravou, alebo oddelením špedície v Bratislave.

Naša prepravná / špedičná spoločnosť Freight consulting s.r.o. poskytuje prepravné služby predovšetkým zákazníkom z oblasti:

 • Preprava automobilových komponentov,
 • Potravinárskeho tovaru,
 • Preprava farmaceutického tovaru
 • Preprava drogérie
 • Preprava elektroniky
 • Preprava priemyselného tovaru
 • Preprava strojov
 • Preprava nadmerných a nadrozmerných strojov / konštrukcií
 • Preprava chladeného / mrazeného tovaru
 • Preprava obalov
 • Preprava poľnohospodárskych strojov
 • Preprava paletového tovaru
 • Preprava konštrukcií
 • Preprava GITTERBOXOV
 • Preprava nebezpečného tovaru ( ADR)

Medzi naše primárne destinácie patrí:

Taliansko ( prepravy do destinácie Rím, Miláno , Neapol, Turín, Palermo, Janov , Bologna, Florencia, Catania, Benátky, Verona, Messina, Padova, Terst, Tarent, Prato, Reggio Calabria, Modena, Pama, Perugia, Reggio Emilia, Livorno, Cagliari, Ravenna, Rimini, Ferrara, Sassari, Pescara, Monza, Bergamo, Latina, Forli, Vicenza, Trident, Temi, Novara, Ancona, Bozlzano  a Piacenza.

Španielsko ( prepravy do destinácie Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Malaga, Murcia, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao, Alicante, Cordoba, Valladolid, Vigo, Gijón, Granada, Elche, Oviedo Badalona, Terrassa, Cartagena, Santa Cruz de Tenerife, Alcalá de Henares, Pamplona, Almeria, Fuenlabrada, Getafe, Burgos, Santander, a Albacete.

Medzi sekundárne FTLLTL prepravy v exporte a importe tiež patria prepravy do Nemecka, Francúzska , Rakúska , Poľska, Švédska, Fínska, Grécka , Holandska, Belgicka, Luxemburska, Slovinska, Litvy, Lotyška a iné krajiny Európy.

Základné úlohy, ciele, vízie spoločnosti FREIGHT CONSULTING S.R.O. 

 • preprava tovaru je oblasťou hospodárstva, kde je potrebné vedieť rýchlo reagovať na potreby zákazníka;
 • poskytovať kvalitné služby, ktoré budú uspokojovať požiadavky zákazníkov;
 • výberom a vzdelávacím systémom zamestnancov dosiahnuť, aby pochopili ciele kvality a aby boli schopní tieto ciele plniť;
 • uplatňovať motiváciu zamestnancov na základe dosiahnutých jednotlivých výsledkoch;
 • rozširovať poskytované služby pri zachovaní vysokej kvality;
 • konkurencieschopné ceny;
 • garantovať profesionálny a individuálny prístup pri komunikácii so zákazníkom a pri realizácii prepravy;
 • alternatívne riešenie prepravných požiadaviek.

Cieľom spoločnosti je, aby na základe termínovo a kvalitatívne precíznej prípravy, efektívneho riadenia, komplexnú spokojnosť odberateľov – zákazníkov , a na týchto atribútoch , vytvoriť silnú prepravnú organizáciu, ktorá sa plne uplatní na tuzemských a zahraničných trhoch.

 • Budovanie mena spoločnosti sme postavili na profesionalite ľudí vykonávajúcich zasielateľskú činnosť s dlhoročnou skúsenosťou, ktorí musia byť odborníci v odbore, ale predovšetkým ľudia, ktorí sú zodpovední a spoľahliví a tak sa stavajú aj k svojej práci.
 • Zákazníci spoločnosti sú prevažne zo štátov Slovenska, Poľska, Holandska, Belgicka, Nemecka, Talianska, Ukrajiny, Ruska a výnimočne aj z iných štátov.
 
 • Garanciou kvality poskytovaných služieb je odbornosť, pravidelné odborné školenie zamerané na vzdelávanie v doprave a logistike.
 • Predstavitelia spoločnosti sa v pravidelných intervaloch zúčastňujú odborných školení, kde sa oboznamujú s novými predpismi.
 • Spoločnosť má vybudovaný a zavedený systém riadenia kvality upravujúci požiadavky na organizáciu a riadenie všetkých činností spojených s kvalitou. Tento systém musí poskytnúť kvalitu služieb na úrovni, ktorá zabezpečí uspokojovanie potrieb našich klientov.
 
 • Primárnou a dlhodobou orientáciou Freight consulting s.r.o. je poskytovanie kvalitných služieb v oblasti dopravy a logistiky. Spájame znalosti z dopravy a logistiky do komplexných riešení pre našich klientov a hľadáme cesty ako pomocou vedomostí z dopravy pomôcť klientom realizovať ich ciele. Sme schopní nielen pretransformovať požiadavky klientov, ale vieme i pomôcť nastaviť, optimalizovať a zefektívniť procesy.