O spoločnosti

Spoločnosť Freight consulting s.r.o. bola založená v roku 2013 v Bratislave, ako reakcia na získané skúsenosti a poznatky v oblasti dopravy a logistiky, s ktorými sa chce spoločnosť podeliť so svojimi zákazníkmi. Primárnu činnosť spoločnosti tvorí medzinárodná nákladná doprava a zasielateľstvo v spojení s konzultačnými v oblasti dopravy a logistiky.

  • Budovanie mena spoločnosti sme postavili na profesionalite ľudí vykonávajúcich zasielateľskú činnosť s dlhoročnou skúsenosťou, ktorí musia byť odborníci v odbore, ale predovšetkým ľudia, ktorí sú zodpovední a spoľahliví a tak sa stavajú aj k svojej práci.
  • Zákazníci spoločnosti sú prevažne zo štátov Slovenska, Poľska, Holandska, Belgicka, Nemecka, Talianska, Ukrajiny, Ruska a výnimočne aj z iných štátov.
 
  • Garanciou kvality poskytovaných služieb je odbornosť, pravidelné odborné školenie zamerané na vzdelávanie v doprave a logistike.
  • Predstavitelia spoločnosti sa v pravidelných intervaloch zúčastňujú odborných školení, kde sa oboznamujú s novými predpismi.
  • Spoločnosť má vybudovaný a zavedený systém riadenia kvality upravujúci požiadavky na organizáciu a riadenie všetkých činností spojených s kvalitou. Tento systém musí poskytnúť kvalitu služieb na úrovni, ktorá zabezpečí uspokojovanie potrieb našich klientov.
 
  • Primárnou a dlhodobou orientáciou Freight consulting s.r.o. je poskytovanie kvalitných služieb v oblasti dopravy a logistiky. Spájame znalosti z dopravy a logistiky do komplexných riešení pre našich klientov a hľadáme cesty ako pomocou vedomostí z dopravy pomôcť klientom realizovať ich ciele. Sme schopní nielen pretransformovať požiadavky klientov, ale vieme i pomôcť nastaviť, optimalizovať a zefektívniť procesy.