Preprava vakcín spoločnosťou Freight Consulting s.r.o.

Na podporu boja proti pandémii COVID-19 dostala Rwanda v piatok 8. októbra 2021 280 000 dávok vakcíny Astra Zeneca darovanej Slovenskom.

Dodávka očkovacích látok je koordinovaná prostredníctvom mechanizmu EÚ pre civilnú ochranu (EUCPM), na ktorý sa Rwanda vzťahovala s cieľom získať prístup k očkovacím látkam.

V reakcii na výzvy po spravodlivosti a solidarite s vakcínami Slovensko vstupuje do EÚ v Kigali, aby darovalo vakcíny, a chváli úsilie Rwandy v boji proti pandémii COVID-19.

Slovenská veľvyslankyňa Katarína Žuffa Leligdonová v Keni vysvetlila; „Slovensko nahlas a jasne počulo výzvy na spravodlivosť voči očkovaniu. Pandémiu Covid je možné úspešne prekonať iba vtedy, ak spojíme svoje sily. Preto sa Slovensko pripojilo k rodine EÚ v Kigali a poskytlo 280 000 očkovacích látok Astra Zenecca, ktoré pomôžu rwandskej vláde a ľuďom v boji proti tejto pandémii. “

Povedala vedúca delegácie Európskej únie v Rwande, veľvyslankyňa Nicola Bellomo; „EÚ je hrdá na to, že pomohla pri príchode vakcín prostredníctvom EUCPM. EÚ je solidárna s Rwandou, a to mnohostranne podporou zariadenia COVAX, ale aj dvojstranne mobilizáciou vakcín darovaných našimi členskými štátmi prostredníctvom EUCPM a spoluprácou s Rwandou na vytvorení rámca potrebného na prilákanie zahraničných investícií do výroby očkovacích látok v krajina".

EÚ financuje 75% nákladov na dopravu pomoci zaslanej prostredníctvom EUPCM. Prostredníctvom tohto mechanizmu EÚ pomáha koordinovať a financovať dodávku očkovacích látok, zdravotníckych a ochranných pomôcok a ďalšieho materiálu, ktorý členské štáty EÚ darujú v celej Európe a vo svete krajinám, ktoré hľadajú pomoc.

Slovensko zostáva horlivým podporovateľom medzinárodnej solidarity prostredníctvom multilateralizmu a zariadenia COVAX. Pred dvoma týždňami slovenská prezidentka Zuzana Čaputová vo svojom príhovore na Valnom zhromaždení OSN zdôraznila, že solidarita by mala byť záväzným princípom, nie možnosťou. Slovensko bude aj naďalej podporovať všetky snahy pomôcť sprístupniť očkovacie látky pre všetkých.

Zdroj: https://eeas.europa.eu/

Preprava vakcín spoločnosťou Freight Consulting s.r.o.
Preprava vakcín ASTRA ZENECA do Afriky ( Rwanda , Kenya)
Preprava vakcín ASTRA ZENECA do Afriky ( Rwanda , Kenya)
Preprava vakcín ASTRA ZENECA do Afriky ( Rwanda , Kenya)
Preprava vakcín ASTRA ZENECA do Afriky ( Rwanda , Kenya)
Preprava vakcín ASTRA ZENECA do Afriky ( Rwanda , Kenya)
Preprava vakcín ASTRA ZENECA do Afriky ( Rwanda , Kenya)
Preprava vakcín ASTRA ZENECA do Afriky ( Rwanda , Kenya)
Preprava vakcín ASTRA ZENECA do Afriky ( Rwanda , Kenya)
Preprava vakcín ASTRA ZENECA do Afriky ( Rwanda , Kenya)
Preprava vakcín ASTRA ZENECA do Afriky ( Rwanda , Kenya)
Preprava vakcín ASTRA ZENECA do Afriky ( Rwanda , Kenya)
Preprava vakcín ASTRA ZENECA do Afriky ( Rwanda , Kenya)
Preprava vakcín ASTRA ZENECA do Afriky ( Rwanda , Kenya)
Preprava vakcín ASTRA ZENECA do Afriky ( Rwanda , Kenya)
Preprava vakcín ASTRA ZENECA do Afriky ( Rwanda , Kenya)
Preprava vakcín ASTRA ZENECA do Afriky ( Rwanda , Kenya)
Preprava vakcín ASTRA ZENECA do Afriky ( Rwanda , Kenya)
Preprava vakcín ASTRA ZENECA do Afriky ( Rwanda , Kenya)
Preprava vakcín ASTRA ZENECA do Afriky ( Rwanda , Kenya)

Zoznam noviniek