Recenzia od Kláry Dobrovodskej ( Pezinok)

                          

                                                                                                 V Pezinku, dňa 8. marca 2022

            Vážená obchodná spoločnosť, Freight consulting, s.r.o.,

           
            dolu podpísaná Klára Dobrovodská, sa týmto ospravedlňujem obchodnej spoločnosti – Freight consulting, s.r.o., IČO 47 204 052, sídlom Bancíkovej 1/A, Bratislava, že dňa 8.11.2019 som zverejnila na stránke Facebook vo vzťahu k tejto spoločnosti nepravdivé tvrdenia ohľadne zamestnávania jej zamestnancov a vzťahov na pracovisku, na ktoré som nikdy nemala žiadne vierohodné dôkazy. Uverejnenými tvrdeniami došlo k zásahu do dobrej povesti spoločnosti Freight consulting , s.r.o., IČO: 47 204 052, sídlom Bancíkovej 1/A Bratislava, ktorej sa týmto za poškodenie dobrej povesti ospravedlňujem.

                                                                                                     Klára Dobrovodská


Recenzia od Kláry Dobrovodskej ( Pezinok)

Zoznam noviniek