Recenzie Freight consulting s.r.o.

Mnoho krát sa naši zákazníci, ale aj dodávatelia pýtali, prečo nepodporíme webové stránky a iné propagačné kanály recenziou od spokojného zákazníka. 

Moja odpoveď bola vždy rovnaká. Na jednej strane sa môžeme verejne pochváliť recenziou, na druhej strane, aby mala váhu recenzia musíme uverejniť aj spoločnosť, ktorá túto recenziu na spoločnosť Freight consulting s.r.o. napísala a zároveň dávame priestor pre konkurenciu v medzinárodnej nákladnej doprave. 

Zastávam názor, že našou najsilnejšou recenziou je dynamicky rozvíjajúca spoločnosť, ktorá má medziročné merateľné úspechy. Vybudovať spoločnosť, ktorá rastie, rozvíja sa je zrkadlo spolupráce skupiny ľudí , správne nastaveného systému , pravidiel a poriadku v spoločnosti.

Toto považujem za najsilnejšiu recenziu, ktorá sa skladá z pribúdajúcich zákazníkov, ktorí sa opakovane ku nám vracajú a zároveň zo šikovných ľudí , ktorí tvoria spoločnosť, kde výsledkom je recenzia spoločnosti Freight consulting s.r.o.

Je úplne jedno, kto čo hovorí a čo si kto myslí. My v našej spoločnosti meriame úspech číslami a výsledkami, ktoré sú zrkadlom nášho úspechu. Kritiku prijímame, ale iba od tých, ktorí vykazujú rovnaké a lepšie  výsledky a úsilie ako náš tím ľudí.

S pozdravom

Ing. Peter Komenda, MBA

Recenzie Freight consulting s.r.o.

Zoznam noviniek