Spoločnosť freight consulting s.r.o na platforme TRANSPOREON

Spoločnosť Freight consulting s.r.o. sa rozhodla využívať TRANSPOREON pred vyše 6 rokmi. TRANSPOREON, kde zákaznícke číslo spoločnosti Freight consulting s.r.o. je 297455 prinieslo spoločnosti zaoberajúcej sa medzinárodnou nákladnou dopravou stovky  prepráv ročne počas spolupráce na platforme TRANSPOREON

Majiteľ a konateľ spoločnosti Ing. Peter Komenda, MBA považuje platformu TRANSPOREON za dobre fungujúci systém, ktorý prináša pre výrobné / obchodné spoločnosti vyššiu efektivitu toku dopravy zo závodu ku konečnému zákazníkovi.

Našim zákazníkom ponúkame služby medzinárodnej kamiónovej dopravy na platforme TRANSPOREON, kde si riadime rezervačné okná na nakládku / vykládku.

Spoločnosť Freight consulting s.r.o. disponuje desiatkami vlastných nákladných vozidiel, ktoré všetky sú pod GPS priamo prepojené s platformou TRANSPOREON.

Naša prepravná spoločnosť patrí do skupiny TRANSPOREON, ktorá spája skúsených dopravcov, ktorí poskytujú služby medzinárodnej nákladnej dopravy dodávateľom,  obchodným spoločnostiam s komoditami, príjemcom / odosielateľom ( prepravcom) po celej Európe.

Veľká spoločnosť môže fungovať iba na kvalitnom systéme a naša spoločnosť sa rozhodla byť súčasťou tohto systému platformy TRANSPOREON.


Spoločnosť freight consulting s.r.o na platforme TRANSPOREON

Zoznam noviniek