Sponzorovanie športovca / športu

Spoločnosť Freight consulting s.r.o. sponzoruje šport a individuálnych športovcov vo futbale , hokeji, cyklistike , tenise a iných športoch. V našej spoločnosti fungujú obchodné partnerstvá, tak aj podpora jednotlivých športovcov , sponzorovanie mládeže našich obchodných partnerov.

Podpora športu formou sponzoringu spoločnosti považujeme niečo naviac , čo môžeme urobiť pre našich obchodných partnerov  či už dodávateľov , alebo odberateľov .

Veľa ľudí si láme hlavu ako si nájsť sponzora  pre tímy alebo nadaných športovcov. My sme našou cestou sponzora športu a športovcov našli pre mnohých odpovede.

Sponzorovanie a podpora športu / športovcov je jedna z našich aktivít pre našich odberateľov a dodávateľov, ktorý poznajú nadaných športovcov, majú vo svojom okolí kolektívy, ktoré potrebujú podporu a sponzoring športového tímu, sponzorovanie športových združení.

V roku 2020 sme sa rozhodli podporiť ako sponzor 2 tímy a dvoch nadaných športovcov z našich radov obchodných partnerov.

Čo teda Freight consulting s.r.o. robí?
  • Sponzoring športovcov a športu
  • Sponzor nadaných športovcov
  • Sponzorovanie mládeže
  • Sponzor športu

Sponzorovanie športovca / športu

Zoznam noviniek