Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky

Predstavenstvo Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 13.11.2019 rozhodlo o prijatí za riadneho člena ZLZ SR nasledovnej spoločnosti:

Freight consulting s.r.o. Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava, IČO 47 204 052

v zmysle ustanovení § 4 ods. 5 a Stanov ZLZ SR, prípadné námietky je možné podať do 12.12.2019 vrátane.

Publikované články / Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky - foto
Publikované články / Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky - foto

Humanitárna pomoc

Humanitárna pomoc

S ohľadom na aktuálnu situáciu v Bosne a Hercegovine, žiadosti Červeného kríža mesta Foča a Červeného kríža mesta Čajniče Ministerstvo vnútra SR pripravilo zo svojich zásob materiálnu humanitárnu pomoc SR

VIAC →
Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky

Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky

Predstavenstvo Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 13.11.2019 rozhodlo o prijatí za riadneho člena ZLZ SR spoločnosti Freight consulting s.r.o.

VIAC →