Zvýšený dopyt po preprave chemického nákladu / prepravy ADR

Rok 2020 bol špecifický tým pre spoločnosť Freight consulting s.r.o. , že zaznamenala na trhu zvýšený dopyt po preprave nebezpečného nákladu tzv. ADR prepravy.

Súčasná doba je oblasť automobilového priemyslu otázna vzhľadom na vyvíjajúcu sa situáciu vo svete s problematikou COVID-19, ktorá má značný vplyv na celosvetovú ekonomiku.

Vzhľadom k požiadavkám nových zákazníkov sme pristúpili rozšíriť naše vozidlá o požiadavky na prepravu nebezpečného tovaru , ktoré spĺňajú požiadavky Dohovoru ADR.

Objednávky zo strany FREIGHT CONSULTING S.R.O.  , ktoré prichádzajú k dodávateľom MERCEDES-BENZ  ( dodávateľ ťahačov a valníkov) a spoločnosti  HOCHSTAFFL SLOVAKIA spol. s r.o. ( dodávateľ návesov značky Kögel) boli špecifické v tom, že všetky vozidlá boli objednané v špecifikácii ťahača aj návesu určeného na prepravu nebezpečných látok, ktoré budú prepravované v súlade dohovorom ADR.

Spoločnosť za posledný pol rok 2020 objednala 10 nových súprav s užitočnou hmotnosťou do 24 ton , ktoré budú spĺňať požiadavky na prepravu nebezpečných vecí ADR.  Preškolenie vodičov a získanie oprávnenia preukazu ADR vodiča robíme kontinuálne s prichádzajúcimi novými vozidlami.

Momentálna orientácia je na prepravu nebezpečných vecí ADR v tzv. kusových zásielkach balených na paletách alebo iných prepravných jednotkách.

Diskusia o tom , či spoločnosť Freight consulting s.r.o. pristúpi k spolupráci so zákazníkmi ku kúpe nových cisternových návesov ostáva otvorená a prebiehajú rokovania o dlhodobej spolupráci.


Zvýšený dopyt po preprave chemického nákladu / prepravy ADR

Zoznam noviniek